SKILLSKOMPAS APP

Grip op vakmanschap en toekomst

GRATIS DEMO AANVRAGEN

HRM-software om ontwikkeling te stimuleren

Ontwikkelen van mensen, daar gaat het om. Vergroten van productiviteit en inzetbaarheid begint met helderheid in functies; duidelijk maken wat je verwacht van jouw werknemers, nu en in de toekomst. Met de SkillsKompas app leg je dat aan de hand van heldere voorbeelden vast. De volgende stap is een goed gesprek over hoe het gaat. Hoe denk jij daarover? En jouw werknemers zelf? Onze app maakt prestaties meetbaar en bespreekbaar. Waar zit de ruimte voor verbetering? Wat zijn geschikte opleidingen? De app wijst je de weg.

Samen met jou geven wij richting aan verandering.

Hierboven zie je enkele screenshots van onze app. Is SkillsKompas ook iets voor jou?

CHECK ALLE VOORDELEN
CHECK ALLE FUNCTIES
Bekijk onze pakketten
GRATIS DEMO AANVRAGEN

De SkillsKompas App is interessant voor medewerkers

Medewerkers willen goed en breed inzetbaar zijn. Waar sta ik? Wat ben ik waard? Zou ik nog (meer) kunnen? Wat moet ik daarvoor nog leren/doen? Welke kennis en kunde heb ik in de toekomst nodig? De app van SkillsKompas helpt je daarbij met helder inzicht in eigen kennis en kunde.

Als medewerker wil je weten wat er van je verwacht wordt en hoe je je kunt ontwikkelen. Met de SkillsKompas app wordt eenduidig en helder het takenpakket en de bijbehorende kennis en kunde beschreven. Dat geeft houvast voor een goed beeld van je functie. Je kunt je eigen prestaties invullen in de app en deze vergelijken met het modelprofiel van de functie. Daardoor worden de verschillen die kunnen zitten tussen wens en werkelijkheid in kaart gebracht. En mochten er verschillen zijn, dan geeft de app advies over nuttige of noodzakelijke scholing.

De app  gebruikt informatie over innovatieve ontwikkelingen. Hierdoor kan jouw huidige functie worden vergeleken met toekomstige taken en competenties. Hiermee ontstaat inzicht op ontwikkeling en de noodzaak tot scholing. Het geeft zicht op de houdbaarheidsdatum van je vakmanschap en je mate van employability.

testimonial_mdw

“Samen met mijn leidinggevende gebruiken wij de SkillsKompas app wanneer ik een functioneringsgesprek heb. Nu hebben wij het écht over mijn toekomst!”

INSTALLATEUR • HEERLEN
Bekijk onze pakketten

De SkillsKompas App is interessant voor bedrijven

testimonial_ldg

“Ik dacht altijd dat het goed ging in ons bedrijf. Dat klinkt gek, maar omdat het zo goed ging lette ik niet op wat mijn werknemers nodig hebben. Maar dankzij de SkillsKompas applicatie heb ik beter inzicht gekregen in het werknemersbestand.”

LIJNMANAGER • EINDHOVEN
Bekijk onze pakketten

Bedrijven willen sturen op vakmanschap en ontwikkeling van medewerkers. Dit optimaliseert namelijk de productiviteit. De SkillsKompas app helpt bij het voorbereiden van een goed intake-, functionerings-, en ontwikkelingsgesprek. Met behulp van de app kun je als bedrijf het risico bij het aannemen van nieuw personeel beperken. Bovendien kun je fouten in de beoordeling van medewerkers minimaliseren.

Met de app worden veranderingen in werkprocessen inzichtelijk gemaakt. Daardoor krijg je zicht op de inrichting van nieuwe bedrijfsprocessen. Naast een tool voor professionalisering is de app een strategisch hulpmiddel om jouw bedrijf te positioneren voor de toekomst. Het innovatieve vermogen wordt verbeterd en de concurrentiekracht wordt vergroot.

Bedrijven die innovatief en concurrerend zijn kunnen hun faalkosten vanwege onvoldoende vakmanschap verminderen. Daarnaast kunnen ze medewerkers ontwikkelen binnen de context van de strategische bedrijfsontwikkeling.

De SkillsKompas App is interessant voor branches

Brancheorganisaties willen zicht op ontwikkelingen in functies, beroepen, werkprocessen en op de innovatieve kracht van bedrijven en hun medewerkers. In de SkillsKompas app wordt een relatie gelegd tussen innovaties, vakkennis en professionele vaardigheden. Hierdoor biedt de app informatie over de eisen die aan bestaand én toekomstig personeel worden gesteld.

Door het in kaart brengen van de professionele vaardigheden en vakkennis die morgen nodig zijn, ontstaat inzicht in het gewenste scholingsaanbod. Met die kennis kan de aanpassing van het regulier onderwijs worden gerealiseerd.

Brancheorganisaties krijgen zicht op ontwikkelingen in beroepen, bedrijven en onderwijs. Doordat bedrijven en medewerkers de SkillsKompas app gebruiken, worden waardevolle gegevens verzameld. Deze gegevens kunnen ten behoeve van beleidsinzichten en beleidsontwikkeling geanalyseerd worden.

Het onderwijs, als gemeenschappelijk belang van een branche en de sociale partners, wil adequate scholing aanbieden. Wat moeten mensen weten en kunnen? En hoe verandert dat? Met de app wordt dit inzichtelijk.

Ontwikkelaars, aanbieders en beheerders van onderwijs houden met de app zicht op onderhoud van bestaand onderwijs. Maar ook op ontwikkeling van wenselijk en noodzakelijk nieuw onderwijs.

HRM- en P&O-diensten kunnen hun advisering onderbouwen. Op een gestructureerde wijze krijgen zij zicht op mogelijkheden voor ontwikkeling van medewerkers en werkzoekenden. Dit binnen de context van een bedrijf of sector, of juist tússen bedrijven en sectoren.

De bedrijven die de app ter beschikking krijgen profiteren van meer kwaliteit door beter vakmanschap. Daardoor genereert de branche meer toegevoegde waarde.

Toeleveranciers profiteren van een snellere en betere inbedding van innovatieve ontwikkelingen. Daardoor wordt meer productinnovatie en kwaliteit gegenereerd.

Bekijk onze pakketten

Vragen over de ontwikkeling van jouw medewerkers of jouw bedrijf? Bel ons dan op 0348 – 437 700

Maak kennis met SkillsKompas

Ontdek de diensten van SkillsKompas voor jouw bedrijf.
Meld je aan voor een account of maak een afspraak voor de mogelijkheden.

NEEM CONTACT OP