Skillsmanager InGesprek

Met Skillsmanager richt je jouw gesprekscyclus op een moderne manier in.

Boek een demo
image/svg+xml
image/svg+xml

Soorten gesprekken

De gespreksmodellen van Skillsmanager helpen iedere professional om betere gesprekken te voeren. In enkele klikken heb je direct het juiste gesprek op je scherm, zodat je altijd goed voorbereid het gesprek in gaat. Bekijk voorbeelden van gespreksmodellen.

Waarom je een ontwikkelgesprek wil voeren met jouw medewerkers

Als bedrijf vind je de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker erg belangrijk. Een ontwikkelgesprek is een mooi moment om zowel leidinggevende als medewerker de tijd te gunnen een goede evaluatie te maken van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het biedt ze de mogelijkheid om terug maar juist ook vooruit te kijken. Door middel van een gestructureerd ontwikkelgesprek kun je het functioneren van de medewerker bevorderen. Het draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker. Je krijgt een objectieve evaluatie van de uitgevoerde taken. Kortom, in gesprek gaan met jouw medewerker helpt bij het optimaliseren van de omstandigheden om de medewerker beter te laten functioneren.

Met Skillsmanager krijg je grip op professionele ontwikkeling.

Start vandaag al vanaf €3 per medewerker per maand.

Boek een demo

Wat bespreek je in een ontwikkelgesprek met jouw medewerkers?

Een leidraad of systematiek opstellen is een van de eerste stappen in het proces rond ontwikkelgesprekken voeren met je medewerkers. Deze systematiek noem je ook wel de ‘gesprekscyclus’. Wanneer een gesprekscyclus is vormgegeven, is het belangrijk dat ieder ontwikkelgesprek goed voorbereid wordt, zowel door leidinggevende als door de medewerker.

Een van de onderdelen die je bespreekt in een ontwikkelgesprek is werkgeluk. Werkgeluk is dynamisch en beweeglijk. Hoe iemand zijn of haar werk beleeft (werkbeleving) wordt beïnvloed door wat zij doen (functioneren). En hoe zij functioneren is weer afhankelijk van waar ze werken (bedrijf) en wie ze zijn (persoonlijk). In het ontwikkelgesprek wordt bepaald in hoeverre de leidinggevende de medewerker kan faciliteren in het verhogen van het werkgeluk.

Een tweede onderdeel is om zowel de leidinggevende als ook de medewerker te vragen een evaluatie in te vullen: wat zijn de kwaliteiten van de medewerker, gezien de taken en vaardigheden die gevraagd worden in de functie. Door de overeenkomsten en verschillen naast elkaar te leggen ontstaat inzicht wat bijdraagt aan goede ontwikkelgesprekken.

Een derde onderdeel betreft de ontwikkeling van de medewerker. Wat zijn de ambities op de lange termijn? Wat zou de medewerker het komende jaar graag doen? Tijdens het ontwikkelgesprek bespreek je hoe de medewerker deze doelen zou willen en kunnen bereiken en hoe de leidinggevende daarbij kan helpen.

Tenslotte is het belangrijk dat je op basis van het ontwikkelgesprek afspraken maakt. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat deze afspraak SMART is: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Met Skillsmanager heb je een digitale tool waarmee je onder andere ontwikkelgesprekken kunt gaan voeren. Zo gaan medewerkers beter presteren en heb je als bedrijf de juiste inzichten om te evalueren.

image/svg+xml

Met Skillsmanager krijg je grip op professionele ontwikkeling.

Start vandaag al vanaf €3 per medewerker per maand.

Boek een demo