Skillsmanager InKaart

Online beheren van jouw functiehuis

Boek een demo

Functiehuis

Een functiehuis is een verzameling van (model)functies die voorkomen binnen een bedrijf. De functies zijn op een gestructureerde wijze samengesteld, zodat een logisch en transparant geheel ontstaat. De verschillende voorbeeldfuncties van Skillsmanager vormen de basis van jouw functiehuis. Als er een nieuwe functie bij komt, kan je zelf een passende functiebeschrijving uit het functiehuis kiezen en is de functie daarmee compleet beschreven. Het functiehuis legt de basis voor competentiemanagement. Alle functies in Skillsmanager zijn op dezelfde manier beschreven. Doordat kennis en vaardigheden gekoppeld zijn aan de uit te voeren taken, krijg je gemakkelijk overzicht van de vereiste competenties. Daarnaast maakt het hebben van een functiehuis de loopbaanpaden in jouw organisatie inzichtelijk.

Met Skillsmanager krijg je grip op professionele ontwikkeling.

Start vandaag al vanaf €3 per medewerker per maand.

Boek een demo

Functieprofielen

In Skillsmanager draait alles om functies, taken en kennis en vaardigheden. Skillsmanager bevat voorbeeldfuncties van alle functies in jouw sector. Deze voorbeeldfuncties zijn op basis van onderzoek zorgvuldig samengesteld en dienen als uitgangspunt voor de functies in jouw bedrijf. In een functieprofiel wordt beschreven welke taken moeten worden uitgevoerd en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om die taken uit te voeren. Kortom, wat moet iemand doen en wat moet hij daarvoor kennen en kunnen?

Een functie bestaat uit meerdere taken. Dit kunnen technische werkzaamheden zijn, maar ook administratieve, communicatieve of sociale werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het overleggen met klanten). Jij bepaalt welke taken in een functieprofiel zitten. De taken die in de sector voorkomen zijn allemaal geïnventariseerd en je kunt ze eenvoudig aan een functie toevoegen. Om het zoeken naar een bepaalde taak eenvoudig te maken, zijn taken gegroepeerd in taakclusters. Een taakcluster is een verzameling van taken die veel met elkaar te maken hebben.

image/svg+xml

Voor het uitvoeren van een taak zijn kennis, kunde, diploma’s en certificaten en persoonlijke eigenschappen nodig. Binnen Skillsmanager zijn deze gegevens samengevoegd onder de noemer ‘kennis en vaardigheden’. Aan iedere taak zijn de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden (inclusief diploma’s en certificaten) gekoppeld. Het woord ‘vaardigheid’ betekent bekwaamheid of eigenschap. Een vaardigheid geeft aan wat iemand weet, kan of wat iemand is.

Praktisch gezien is Skillsmanager een grote database met voorbeelden van functies, compleet met taken, vaardigheden en onderwijs. Met Skillsmanager beheer je zo gemakkelijk het functiehuis van jouw bedrijf.

Met Skillsmanager krijg je grip op professionele ontwikkeling.

Start vandaag al vanaf €3 per medewerker per maand.

Boek een demo