Skillsmanager is interessant voor sectoren

Sectororganisaties willen zicht op ontwikkelingen in functies, beroepen, werkprocessen en op de innovatieve kracht van bedrijven en hun medewerkers. In Skillsmanager wordt een relatie gelegd tussen innovaties, vakkennis en professionele vaardigheden. Hierdoor biedt de app informatie over de eisen die aan bestaand én toekomstig personeel worden gesteld.

Boek een demo

Sectororganisaties krijgen zicht op ontwikkelingen in beroepen, bedrijven en onderwijs. Doordat bedrijven en medewerkers Skillsmanager gebruiken, worden waardevolle gegevens verzameld. Deze gegevens kunnen ten behoeve van beleidsinzichten en beleidsontwikkeling geanalyseerd worden.

Het onderwijs, als gemeenschappelijk belang van een sector en de sociale partners, wil adequate scholing aanbieden. Wat moeten mensen weten en kunnen? En hoe verandert dat? Met de app wordt dit inzichtelijk. Ontwikkelaars, aanbieders en beheerders van onderwijs houden met de app zicht op onderhoud van bestaand onderwijs. Maar ook op ontwikkeling van wenselijk en noodzakelijk nieuw onderwijs.

image/svg+xml

Met Skillsmanager krijg je grip op professionele ontwikkeling.

Boek een demo