Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt per 1 maart 2021 en vervangt alle eerdere privacyverklaringen van skillskompas.com.

Privacyverklaring

SkillsKompas (hierna SKK) respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe SKK met dergelijke gegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel voor klanten met betrekking tot de SkillsKompas applicatie, een deel voor het gebruik van de website van SkillsKompas en een deel voor de digitale nieuwsbrief.

Algemeen

Voor het leveren van ons product en bijbehorende diensten aan klanten verwerken wij persoonsgegevens. Deze verwerken we in onze eigen software en die van onze partners. Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen. We zullen uw gegevens alleen delen:Voor het leveren van ons product en bijbehorende diensten aan klanten verwerken wij persoonsgegevens. Deze verwerken we in onze eigen software en die van onze partners. Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen. We zullen uw gegevens alleen delen:

 • Om op uw verzoek diensten of producten leveren;
 • In geval van (juridisch) onderzoek bij illegale activiteiten, veronderstelde fraude, mogelijke bedreiging van fysieke veiligheid en welzijn van andere personen, schending van de Algemene Voorwaarden, of als SKK hierom wordt verzocht door een rechtbank;
 • In geval van een overname door of samenvoeging met een ander bedrijf. In dit geval wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld voordat dit aan de orde is.

Gegevens van SkillsKompas

SkillsKompas B.V.
Johan van Oldenbarneveltlaan 11
3445 AD Woerden
KvK nummer: 50225758
Telefoonnummer: 0348 – 437 700
E-mail: info@skillskompas.nl

De software van SkillsKompas

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de software van SKK (bereikbaar via onder andere https://www.skillskompas.nl).

Verwerking Persoonsgegevens

SKK verwerkt (persoons)gegevens van u als klant. Als klant van SKK krijgt u een gebruiksrecht op de software. Om deze gebruikersovereenkomst na te komen en om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie), alsmede om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent SKK, heeft SKK een aantal gegevens van u nodig. In dit kader verwerkt SKK de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Tijdens het gebruik van de software worden door SKK ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening van SKK. Deze gegevens kunnen door SKK gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding. Afhankelijk van de activiteit die u met de software verricht, verwerkt SKK in dit kader de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Tijdstip van handelingen in de software

Rol SKK

SKK verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De klanten van SKK zullen met de software op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van gebruikers. In deze relatie is SkillsKompas de Verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat SKK in opdracht en op instructie van zijn klant persoonsgegevens verwerkt. De klanten van SKK dienen dan ook te worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen in de zin van de AVG. Klanten hanteren een eigen privacybeleid waar SKK niet verantwoordelijk voor is.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering

Zoals hiervoor beschreven is SKK ten opzichte van de gebruikers van de software niet de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de AVG. Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering kunnen om die reden dan ook niet door SKK zelfstandig worden afgehandeld. Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering dienen te worden ingediend bij de klant van SKK die gebruik maakt van de diensten en software van SKK.

De commerciële website van SKK

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerking binnen de website van SKK (bereikbaar via https://skillskompas.com).

Cookies

Zowel door de website als in de software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. SKK gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer en u kunt eerder opgeslagen cookies ook verwijderen. U leest meer over dit proces op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/​.

De digitale nieuwsbrief van SKK

SKK stuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail naar klanten en prospects waarin wordt geïnformeerd over nieuws over SKK en aanverwante zaken. SKK voegt u slechts toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer u klant wordt van SKK. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze software kunt u terecht op ​https://mailchimp.com/legal/privacy/.